เตือนสติตัวเองด้วย “มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม”

กำลังเบื่อและท้อกับงานตรงหน้าขั้นสุด คล้ายกับว่าต่อให้มีเวลา 48 ชั่วโมงต่อวันก็ไม่มีทีท่าว่าจะสะสางให้ลุล่วงและเห็นผล หนังสือ “มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม” เล่มนี้เตือนสติฉัน โดยเฉพาะพระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2516

“วันนี้เราทำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปี หรือสามปีข้างหน้า”

เผื่อใครสนใจหามาอ่าน หนังสือ “มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม” มีวางขายที่ 7-11 ในราคาสบายกระเป๋า 59 บาท อ่านง่าย ภาพประกอบเยอะ ซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 พร้อมหลักทศพิธราชธรรมอันประกอบด้วย 1.ทาน การให้ การเสียสละ 2.ศีล ความประพฤติดีงาม 3.บริจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม 4.อาชวะ ความซื่อตรงสุจริต 5.มัททวะ 7.อักโกธะ ความไม่โกรธ 8.อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 9.ขันติ ความอดทน และ 10.อวิโรธนะ ความหนักแน่นเที่ยงธรรม ตามที่พระองค์ทรงเคยมีพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

คุยกันตรงนี้เลยค่ะ

You might also like More from author