"ของบางอย่าง เสียไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้" #HormonesTheSeries2 คนบางคน…ถ้า…

"ของบางอย่าง เสียไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้" #HormonesTheSeries2 คนบางคน…ถ้าเขาจะไป ยื้อไว้ได้วันนี้ วันหน้า…เขาก็ไปอยู่ดี!!

คุยกันตรงนี้เลยค่ะ

You might also like More from author