Browsing Tag

ปัญหา

สิ่งที่ต้องเรียนรู้บ่อยที่สุดในชีวิต คือการเรียนรู้ที่จะ "ปล่อย" สูดลมหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ…

ถึงเวลาต้องวิ่งฝ่า "ปัญหา" ก็ต้องทำใจให้แข็งแรง ในเมื่อหนีไม่ได้ ก็ต้อง "ชน"ให้ชนะให้ได้!

ชีวิต...มันยาก! อุปสรรคมันเยอะ! แต่...ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้