โลกนี้มี "เวลา"ไว้ เพื่อให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่า… คนทีมองเห็นความสำคัญของเร…

โลกนี้มี "เวลา"ไว้ เพื่อให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่า… คนทีมองเห็นความสำคัญของเรา แม้ในวันที่เรา…มองไม่เห็นความสำคัญของตัวเอง คนนั้น…คือ…คนที่รักเรา

คุยกันตรงนี้เลยค่ะ

You might also like More from author