Equals

หนังเรื่อง Equals นอกจากจะสื่อประเด็นการเมืองออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้ว (เสียดสีสังคมเผด็จการที่ประชาชนถูกควบคุมจนไร้ความรู้สึก อยู่ภายใต้ควาามสงบแต่ไม่มีความสุข ใครมีความรู้สึกรู้สาถือว่าป่วย) ประเด็นความรักก็ทำออกมาได้ดี ชอบที่หนังนำเสนอว่า “ในโลกของความรัก มักจะมีฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายมากกว่าเสมอ” รักของบางคนค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆ ทว่ามั่นคง แต่สำหรับบางคนรักเริ่มต้นจากร้อยแต่น้อยลงทุกวันจนไม่หลงเหลือแม้เศษเสี้ยวของความรู้สึกดีๆ จำได้เพียงว่า “เคยรัก” แต่ให้กลับไปรักเหมือนเดิมไม่ได้

ก็ความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้นี่นะ, รักก็คือรัก ไม่รักก็คือไม่รัก…

คุยกันตรงนี้เลยค่ะ

You might also like More from author